Beslisnota monitoringsrapportage NSL 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota monitoringsrapportage NSL 2022 (PDF | 4 pagina's | 194 kB)