Kamerbrief bij Monitoringsrapportage NSL 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 13e Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen. Daarnaast informeert zij de Kamer over het advies van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het monitoren van ultra fijnstof (UFP). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij Monitoringsrapportage NSL 2022 (PDF | 3 pagina's | 199 kB)