Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op verzoeken en moties demonstratierecht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op verzoeken en moties demonstratierecht (PDF | 2 pagina's | 72 kB)