Beslisnota bij Kamerbrief over vorderingen actieplan missie-archieven Afghanistan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vorderingen actieplan missie-archieven Afghanistan (PDF | 2 pagina's | 172 kB)