Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) (PDF | 2 pagina's | 136 kB)