Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)