Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt de Tweede Kamer per brief hoe zij 2 moties uitvoert die zijn aangenomen bij het plenaire debat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling (PDF | 2 pagina's | 134 kB)

Uitvoering 2 moties

De minister meldt de manier van uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden: 

  • Nijboer (PvdA) en Maatoug (GL), over verleninging van de indexatie-AMvB naar 2023. AMvB staat voor Algemene Maatregel van Bestuur.
  • Palland (CDA), over verlenging van de vrijstellingsregeling naar 2023.