Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen (PDF | 2 pagina's | 234 kB)