Beslisnota bij Kamerbrief reactie brief BTV Rotterdam - CRO RTHA en participatietraject RTHA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie brief BTV Rotterdam - CRO RTHA en participatietraject RTHA (PDF | 2 pagina's | 147 kB)