Beslisnota Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit (PDF | 4 pagina's | 131 kB)