Kamerbrief over Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het opzetten van het Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit. Dit is een samenwerking tussen lokale en regionale overheden en het Rijk. Het programma gaat over bereikbaarheid, klimaat en ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit (PDF | 6 pagina's | 491 kB)