Beslisnota bij Kamerbrief toezending documenten over implementatie Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief toezending documenten over implementatie Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 103 kB)