Beslisnota bij Kamerbrief over pluimveerechtenstelsel, excretieforfaits en fosfaatrechtenmarkt 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over pluimveerechtenstelsel, excretieforfaits en fosfaatrechtenmarkt 2021 (PDF | 3 pagina's | 130 kB)