Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp en opbouw alternatieven

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp en opbouw alternatieven (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)