Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Ellian wijziging ambtseed rijksambtenaren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Ellian wijziging ambtseed rijksambtenaren (PDF | 6 pagina's | 210 kB)