Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken pachtbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken pachtbeleid (PDF | 4 pagina's | 442 kB)