Beslisnota bij Kamerbrief over bevindingen NZa over inkoop door zorgverzekeraars van neusspray Esketamine

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over bevindingen NZa over inkoop door zorgverzekeraars van neusspray Esketamine (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)