Beslisnotas Stavaza toezeggingen over brief 21 dec 2022 en 10 feb 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnotas Stavaza toezeggingen over brief 21 dec 2022 en 10 feb 2023 (PDF | 28 pagina's | 10,8 MB)