Kamerbrief stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Kamer over de stand van zaken van de toezeggingen en verbeteracties over de brief van 21 december 2021 en het commissiedebat over het PwC-onderzoek naar het memo-Palmen van 13 december 2022. De toezegging om meer inzicht te geven in de momenten dat er overleggen zijn geweest met de toenmalige staatssecretarissen van Financiën over de casus CAF 11 wordt met deze brief afgerond.

Kamerbrief stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022 (PDF | 6 pagina's | 341 kB)