Beslisnota bij Kamerbrief over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg (PDF | 3 pagina's | 273 kB)