Kamerbrief over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het advies van Zorginstituut Nederland om de noodzakelijke versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg vorm te geven. 

Kamerbrief over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg (PDF | 13 pagina's | 760 kB)

Kennisinfrastructuur

Kennisinfrastructuur is een samenwerkingsverband tussen kennispartijen, beroepsorganisaties en onderwijs, waarin kennisontwikkeling en kennisoverdracht centraal staat en waarbij sprake is van interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Bijlagen