Samenwerking en kennisdeling bij domeinoverstijgende problematiek in de langdurige zorg

Onderzoeksrapport over kennisdeling en samenwerking rondom andere doelgroepen waarbij sprake is domeinoverstijgende problematiek. Deze doelgroepen bestaan uit mensen met Korsakov, Huntington, mensen met een verstandelijke beperking en autisme.

Samenwerking en kennisdeling bij domeinoverstijgende problematiek in de langdurige zorg (PDF | 29 pagina's | 2,7 MB)