Samenwerking en kennisdeling tussen de verstandelijk gehandicaptenzorg en ggz bij bewoners met psychiatrische problematiek

Onderzoeksrapport over hoe de huidige samenwerking en kennisdeling tussen de sectoren is georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek in de langdurige zorg.

Samenwerking en kennisdeling tussen de verstandelijk gehandicaptenzorg en ggz bij bewoners met psychiatrische problematiek (PDF | 101 pagina's | 4,8 MB)