Samenwerking en kennisdeling tussen de V&V en de ggz bij bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het 3e deel van het onderzoek naar een optimale kennisdeling en samenwerking in de zorg aan bewoners met chronische psychiatrische problematiek in verpleeghuizen (gerontopsychiatrie). V&V staat voor verpleging en verzorging.

Samenwerking en kennisdeling tussen de V&V en de ggz bij bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis (PDF | 68 pagina's | 527 kB)