Bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek

Deze rapportage bevat de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen, gebaseerd op de resultaten van het project ‘Onderzoek naar kennisinfrastructuur over sectoren heen - Zorg voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking én chronische psychiatrische problematiek die in een woonvoorziening verblijven’. Een onderzoek naar de aard en omvang van de doelgroepen bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in instellingen voor verpleging en verzorging (V&V) en bewoners met psychiatrische problematiek in instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg (vgz).

Bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek (PDF | 32 pagina's | 444 kB)