Beslisnota bij Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat (PDF | 2 pagina's | 89 kB)