Beslisnota bij Kamerbrief 2e maandelijkse monitor energieprijzen en sport

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief 2e maandelijkse monitor energieprijzen en sport (PDF | 3 pagina's | 169 kB)