Beslisnota bij Kamerbrief over selectie vierde tranche Regio Deals

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over selectie vierde tranche Regio Deals (PDF | 5 pagina's | 147 kB)