Beslisnota bij Kamerbrief over Terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrarische sector

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrarische sector (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)