Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (PDF | 2 pagina's | 115 kB)