Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken toekomst Volksbank

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken toekomst Volksbank (PDF | 5 pagina's | 3,6 MB)