Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapporten Marketing voor voedingsproducten, Monitor kindermarketing en de procesevaluatie centrale zorgverlener

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapporten Marketing voor voedingsproducten, Monitor kindermarketing en de procesevaluatie centrale zorgverlener (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)