Beslisnota bij Kamervragen over beschermde status wolf

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over beschermde status wolf (PDF | 1 pagina | 102 kB)