Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit tot wijziging parameters

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit tot wijziging parameters (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)