Beslisnota bij Kamervragen over reactie op motie over bekostiging tolkenvoorziening en rapport Tolken in de zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over reactie op motie over bekostiging tolkenvoorziening en rapport Tolken in de zorg (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)