Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak Internationaal Gerechtshof over onmiddellijke opening Lachin-corridor

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak Internationaal Gerechtshof over onmiddellijke opening Lachin-corridor (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)