Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur (PDF | 2 pagina's | 582 kB)