Beslisnota bij Kamerbrief over PFAS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over PFAS (PDF | 2 pagina's | 104 kB)