Kamerbrief over PFAS

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het Commissiedebat PFAS op 2 februari 2023.

Kamerbrief over PFAS (PDF | 5 pagina's | 241 kB)

Het gaat om:

  • het juridische kader voor een nationaal PFASlozingsverbod op oppervlaktewater
  • signalen over de vermeende stort van PFAShoudende grond in de Noordzee
  • de opvolging van een eerdere motie over PFAS-aandachtslocaties
  • mogelijkheden van een overzicht van PFAS-emissies in lozingsvergunningen.