Beslisnota bij Kamerbrief met reactie VWS op vraag herregistratie van jeugd- en gezinsprofessional

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie VWS op vraag herregistratie van jeugd- en gezinsprofessional (PDF | 2 pagina's | 901 kB)