Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA))

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA) (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)