Beslisnota bij Kamerbrief over Beneluxa onderhandeling Libmeldy

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Beneluxa onderhandeling Libmeldy (PDF 3 pagina's 1,2 MB)