Beslisnota bij Kamervragen over CIDI op Iraanse terrorisme- en sanctielijst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over CIDI op Iraanse terrorisme- en sanctielijst (PDF | 1 pagina | 280 kB)