Beslisnota bij Kamerbrief 2e verlenging besluitmoratorium Oekraïne

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief 2e verlenging besluitmoratorium Oekraïne (PDF | 3 pagina's | 107 kB)