Achterliggende beslisnota s nationaal CO2-plafond

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Achterliggende beslisnota s nationaal CO2-plafond (PDF | 18 pagina's | 3,6 kB)