Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education (PDF | 5 pagina's | 142 kB)