Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het verbeterplan voor privacyrisico's van Google Workspace for Education en de nieuwe afspraken met Google. Zij sturen een afschrift mee van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de borging van privacy in het onderwijs bij Google-producten.

Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education (PDF | 3 pagina's | 233 kB)