Afschrift Brief AP over borging privacy in het onderwijs bij Google-producten

Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over de risico's voor de privacy in het onderwijs bij het gebruik van Google-producten.

Afschrift Brief AP over borging privacy in het onderwijs bij Google-producten (PDF | 4 pagina's | 2,7 MB)