Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie raadplegingen voorstellen Europese Commissie pakket verdediging democratie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie raadplegingen voorstellen Europese Commissie pakket verdediging democratie (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)