Beslisnota bij voortgangsbrief onderwijshuisvesting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij voortgangsbrief onderwijshuisvesting (PDF | 12 pagina's | 4,6 MB)